37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

مسابقه کتاب

شما میتوانید با خواندن یک کتاب داستان کوتاه (به زبان انگلیسی) در مسابقه بزرگ کتابخوانی آموزشگاه زبان مدرس شرکت کنید.

در پایان یک نفر از هر سطح با نمره بالاتر از 75 از 100و بیشترین نمره به عنوان برنده مسابقه کتاب اعلام میگردد و اهدای 5 امتیاز به زبان آموز برنده و اهدای کارت هدیه 1.000.000 ریالی به متقاضیان آنلاین. 

 

*شرکت در این آزمون برای عموم آزاد است. لذا علاوه بر زبان آموزان آموزشگاه متقاضیان آزاد نیز میتواننددر این آژمون شرکت نمایند.


* جهت شرکت در این مسابقه ، از طریق وبسایت آموزشگاه ( www.modares-esl.ir) بخش آزمونهای ویژه ، کتاب ( ویژه زبان آموزان آموزشگاه) اقدام به ثبت نام نمایید.

 * متقاضیان آزاد قبل از ثبت نام جهت معرفی کتاب متناسب با سطح خود ، بصورت رایگان توسط کارشناسان آموزشگاه مورد مصاحبه قرار میگیرند.


ثبت نام مسابقه کتاب (ویژه متقاضیان آزاد)

ثبت نام مسابقه کتاب ( ویژه زبان آموزان آموزشگاه)