37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

کلاس CHAT

                                                                     

یکی از معضلات زبان آموزان در کشورهای غیرانگلیسی زبان، اختلال در مهارت صحبت کردن (Speaking) به دلیل معادلسازی کلمات و جملات با زبان اصلی آن کشور می­باشد که این مسأله موجب اختلال در مهارت صحبت کردن بصورت سلیس و رسا (Fluent) می­گردد. لذا آموزشگاه مدرس برای کمک به زبان آموزان، اقدام به برگزاری جلسات موضوعی CHAT نموده است. این جلسات در طول سال هر ماه یک جلسه برگزار می­گردد، طول جلسه به مدت 90 دقیقه می باشد که در آن شرکت کنندگان در رابطه با موضوع اعلام شده به زبان انگلیسی با هم صحبت میکنند و در پایان هر جلسه، استاد مربوطه یک نفر با مشخصه فعالترین و سلیس­ترین سخنگو به عنوان برنده آن جلسه انتخاب می­نماید که از طرف آموزشگاه در صورت زبان آموز بودن با 5 امتیاز و در صورت اینکه متقاضی آزاد باشن، با کارت هدیه از وی تقدیر می­گردد.