37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

آزمون جذب مدرس بهار 1400

آموزشگاه جهت تکمیل کادر آموزشی خود اقدام به برگزاری آزمون جذب مدرس نموده است. این آزمون در سه مرحله برگزار خواهد شد:

1- آزمون کتبی

با توجه به شرایط شیوع کرونا این آزمون بصورت آنلاین در روز شنبه 1400.03.08 بصورت آنلاین برگزار خواهد شد. آزمون از ساعت 9 تا 24 در همانروز فعال می گردد.

مدت زمان آزمون 115 دقیقه می باشد و شامل مهارتهای Listening، Vocabulary،Grammar و Reading می باشد. در صورت کسب نمره بیشتر از 60 شما قبول محسوب خواهید شد.

2- آزمون مصاحبه

در صورت قبولی در آزمون مصاحبه، شما می توانید پس از مشاهده تمره خود با هماهنگی قبلی ( 37204556- 37222315) جهت مصاحبه به آموزشگاه مراجعه نمایید.

قبل از آزمون Demo، آمورشگاه جهت آموزش داوطلبین عزیز اقدام به برگزاری کلاس TTC می نماید. شرکت در این کلاس اختیاری بوده و با توجه به شرایط فعلی این دوره بضورت غیرحضوری (آفلاین) برگزار خواهد شد.

در صورتیکه در کلاس TTC شرکت نمایید نیازی به شرکت در آزمون مصاحبه نخواهید داشت و نمره آزمون مصاحبه شما با توجه به عملکرد شما در کلاس TTC مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

3- آزمون Demo

این آزمون که در واقع مهارت تدریس شما را ارزیابی خواهد کرد و مهمترین مرحله آزمون جذب مدرس است، بصورت حضوری برگزار خواهد شد. ساعت دقیق حضور شما توسط آموزشگاه مشخص و اعلام خواهد شد. با توجه به شرایط شیوع کرونا آزمون Demo  بصورت انفرادی برگزار خواهد شد.