پنج شنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۹

برگزاری جلسات باقیمانده سطوح نوجوانان ترم زمستان 98 آموزشگاه زبان دخترانه مدرس
1399/3/24

جلسات باقیمانده ترم زمستان 98 سطوح نوجوانان آموزشگاه زبان دخترانه مدرس از روز دوشنبه 99/03/26 بصورت غیرحضوری از طریق سامانه آموزشگاه برگزار خواهد شد.

جهت ورود به سامانه کلیک کنید.

زبان اموزان عزیز آموزشگاه دخترانه مدرس، جهت ورود به سامانه باید نام کاربری و رمز عبور خود را از آموزشگاه دریافت نمایند. این مشخصات به شماره همراه اعلام شده توسط شما پیامک خواهد شد.

جهت مشاهده نحوه مشاهده و دانلود فیلم ها و ارسال تکالیف کلیک کنید.