جمعه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۹

رفع اشکال حضوری
1399/5/12

با توجه به قوانین دوره های غیرحضوری آموزشگاه مدرس و در راستای بالا بردن سطح کیفی آموزش در دوره های غیرحضوری، آموزشگاه اقدام به برگزاری جلسات رفع اشکال در طول ترم مطابق با جدول زیر نموده است. شما می توانید با توجه به کلاس خود، در اوقات مشخص شده با هماهنگی قبلی با استاد خود ( از طریق پنل کاربری خود) نسبت به تعیین وقت رفع اشکال حضوری اقدام نمایید.

لطفا در هنگام حضور ماسکمهر شده به همراه داشته باشید و فاصله اجتماعی را رعایت بفرمایید.

                                                                                       از همکاری شما سپاسگزاریم