37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

ترم پاییز 1400

1400/7/8

 ترم پاییز 1400 از روز شنبه مورخ 1400/07/17 شروع می شود.از هم اکنون می توانید جهت ثبت نام اقدام نمایید.


-قوانین و مقررات برگزاری دورهای غیر حضوری ترم پاییز 1400


-تقویم اموزشی ترم پاییز 1400


جدول مهلت ارسال تکالیف ترم پاییز 1400


جلسه توجیهی با والدین در این ترم به صورت آنلاین در بستر Goole meet  برگزار خواهد شد. 

تاریخ برگزاری 1400/07/12.جهت ورود کلیک نمایید.فایل های راهنما، پاییز 1400