37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

Senior exam Winter 1402(ترميك) 1402/12/26

این آزمون جهت سنجش دانش فارغ التحصیلان آموزشگاه زبان مدرس می باشد . شما می توانید با شرکت در این آزمون در صورت قبولی مدرک senior certificate proficiency را اخذ نمایید.

این آزمون در دو مرحله برگزار خواهد شد

مرحله اول :.آزمون کتبی بصورت آنلاین روز چهار شنبه مورخ1402/12/26 از ساعت 6 صبح تا ساعت 6 صبح روز بعد فعال خواهد بود.

مرحله دوم :در صورت کسب 60 درصد نمره آزمون کتبی ، شما به مرحله دوم آزمون (آزمون مصاحبه)دعوت خواهید شد .

آزمون سینیور(دیپلم زبان انگلیسی) توسط آموزشگاه هر شش ماه یک بار در اسفند ماه و شهریور ماه برگزار می شود جهت ارزیابی زبان آموزانی که به تازگی فارغ التحصیل شده اند.

شرکت برای عموم آزاد می باشد.

جهت ثبت نام فرم زیر تکمیل شود .