37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

اعلام برنده رایتینگ پیشرفته پاییز1401

1401/11/7

                                                          


برنده این دوره مسابقه writing آقای بیان الله روحانی می باشند.

کسب نمره قبولی و دریافت مدرک مربوطه، مشروط بر کسب نمره بیش از 75 است و در غیراین صورت دوره مجدداباید تکرار شود.