37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

كلاس گرامر ۲ بهار 1403

در این دوره شما با قواعد زبان انگلیسی آشنا می شوید. اطلاع از قواعد زبان انگلیسی به شما در مهارتهای دیگر زبان انگلیسی بویژه مهارت writing و Speaking کمک خواهد کرد.

مدرس: فاطمه دهقانی

شروع دوره : دوشنبه 1403/02/03

روزهای :دوشنبه و پنج شنبه 

ساعت: 16:15 الی 17:45 

محل برگزاری : واحد خواهران